Comissions

Més informació sobre el funcionament de l’AFA al document Tal com som.

 • Econòmica i de personal:
  • Elabora els pressupostos i en fa el seguiment econòmic durant el curs.
  • Fa la gestió i seguiment dels moviments bancaris.
  • Gestiona les incidències econòmiques que vagin sorgint, ja sigui amb els proveïdors externs com amb les famílies de l’Escola.
  • Revisa els contractes amb les empreses i el personal contractat.
  • Gestiona i fa el seguiment d’empreses i personal, ja sigui directa o indirectament.
  • La tresoreria de l’AFA ha de comptar amb un fons de maniobra igual o superior al 5% del pressupost anual.
 • Adults i participació:
  • Organitza les activitats adreçades als pares i mares o a les famílies en general:
  • Escola de Pares. Xerrades/conferències al voltant d’algun tema referent a l’educació dels nostres fills i filles. Cal triar el tema, posar una data i localitzar un conferenciant.
  • Participació a les reunions d’AFA del Districte, coordinadora d’AFAs de Les Corts.
  • Venda de llibres per Sant Jordi. Recollida, revisió i venda de llibres de segona mà, preparació de la parada… Els beneficis es lliuren a l’Escola per a l’adquisició de llibres nous per la Biblioteca.
 • Comunicació i tecnologia:
  • Elaboració i seguiment de la pàgina web de l’AFA.
  • Suport tècnic a l’Escola sempre que sigui possible.
  • Col·laboració amb una comissió de mestres per a l’elaboració de la Revista de l’Escola.
  • Redacció i revisió periòdica de la normativa de funcionament de l’AFA: Tal com som.

Si voleu difondre alguna activitat, notícia o informació de qualsevol tipus envieu un correu electrònic a: ampa-comissio-comunicacio@googlegroups.com. Per tal que tots tinguem clar què s’ha de publicar als mitjans de comunicació de l’AFA s’han definit un criteris de comunicació que podeu consultar al Tal com som o al enllaç.

 • Menjador:
  • Contractació i coordinació del servei d’alimentació, tant supervisant els menús com el personal de cuina.
  • Seguiment amb la responsable de cuina d’incidències, ja sigui a nivell de l’empresa d’alimentació com a nivell intern.
  • Seguiment del curs i negociació amb l’empresa d’alimentació.
 • Escola Inclusiva:
  • Suport als alumnes amb necessitats educatives especials del tipus que sigui i acreditades per l’òrgan corresponen en el que fa referència a les activitats gestionades per l’AFA.
  • Contractació de monitors de suport, d’estudiants d’integració social o similar en pràctiques…
  • Organització d’activitats de captació de recursos, com els Encants (recollida i selecció del material, preparació de la venda i les activitats complementàries, tramesa del material sobrant a organitzacions de caire benèfic…) o la venda de llibres nous per Sant Jordi.
  • Participació i organització d’altres activitats per a la integració.
 • Piscina:
  • Selecció i contractació de les instal·lacions.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
 • Esports:
  • Selecció i contractació de les empreses responsables.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Revisió del material disponible.
  • Coordinació de l’organització dels partits que es fan a l’escola.
  • Organització de jornades esportives.
 • Monitors:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb les Comissions de Piscina, Teatre i Menjador.
 • Música:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable de les activitats.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
  • Col·laboració en l’organització dels concerts amb l’empresa responsable, conjuntament amb la Comissió d’Adults i Participació
 • Teatre:
  • Selecció i contractació del responsable de l’activitat.
  • Seguiment del funcionament de les activitats.
  • Resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
  • Col·laboració en l’organització de les representacions de final de curs.
 • Escacs:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable de les activitats.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
 • Per una escola pública de qualitat:
  • Participar en totes aquelles iniciatives i moviments que es considerin que promouen la defensa per l’escola pública, catalana i de qualitat.
  • Actualment els membres de la comissió participen del moviment AMPAs Unides de Les Corts que integra totes les AFAs de les escoles d’infantil i primària del districte. Aquest moviment té com a objectius:
   • Ser reconeguts com a membre de la comunitat educativa de Les Corts.
   • Mantenir reunions periòdiques amb el districte i el Consorci d’Educació de Barcelona i recollir les demandes de les diverses AFAs.
   • Treballar per intentar mancomunar serveis entre diverses AFAs del barri.
   • Ampliar la participació als Instituts de secundària.
   • Treballar conjuntament amb altres entitats del barri per donar resposta a diferents necessitats detectades, així com augmentar el teixit social al barri.
 • Comissió del bar
  • Encarregar-se del bar els dies dels Encants i durant les jornades que es cregui convenient.
 • Comissió Sostenibilitat i Camí Escolar
  • Gestió del camí escolar juntament amb 3 escoles més del barri
 • Comissió del Casal
  • Comissió mixta i temporal entre menjador i monitor per tal d’organitzar i supervisar la gestió del casal d’estiu.
 • Escola lliure d’assetjament i per una bona convivència
 • Escola Nova XXI
  • Comissió mixta AFA i escola.
  • Seguiment de la participació de l’escola al projecte Escola Nova XXI. Aliança per un sistema educatiu avançat.
Anuncis