Comissions

Més informació sobre el funcionament de l’AFA al document Tal com som.

 • Econòmica i de personal:
  • Elabora els pressupostos i en fa el seguiment econòmic durant el curs.
  • Fa la gestió i seguiment dels moviments bancaris.
  • Gestiona les incidències econòmiques que vagin sorgint, ja sigui amb els proveïdors externs com amb les famílies de l’Escola.
  • Revisa els contractes amb les empreses i el personal contractat.
  • Gestiona i fa el seguiment d’empreses i personal, ja sigui directa o indirectament.
  • La tresoreria de l’AFA ha de comptar amb un fons de maniobra igual o superior al 5% del pressupost anual.
 • Adults i participació:
  • Comissió de xerrades:

   Amb l’objectiu de compartir activitats que ens ajudin a la criança i la educació, aquesta comissió organitza, al llarg del curs escolar, xerrades i jornades sobre aquells aspectes que ens puguin ser útils per totes les persones membres de la comunitat escolar. Les xerrades solen comptar amb la participació d’una persona especialista en el tema de debat que és punt de partida d’una tertúlia on tothom pot aportar el seu punt de vista.

 • Comunicació i tecnologia:
  • Elaboració i seguiment de la pàgina web de l’AFA.
  • Suport tècnic a l’Escola sempre que sigui possible.
  • Col·laboració amb una comissió de mestres per a l’elaboració de la Revista de l’Escola.
  • Redacció i revisió periòdica de la normativa de funcionament de l’AFA: Tal com som.

Si voleu difondre alguna activitat, notícia o informació de qualsevol tipus envieu un correu electrònic a: comunicacio.afa.lavinia@gmail.com . Per tal que tots tinguem clar què s’ha de publicar als mitjans de comunicació de l’AFA s’han definit un criteris de comunicació que podeu consultar al Tal com som o al enllaç.

 • Menjador:
  • Contractació i coordinació del servei d’alimentació, tant supervisant els menús com el personal de cuina.
  • Seguiment amb la responsable de cuina d’incidències, ja sigui a nivell de l’empresa d’alimentació com a nivell intern.
  • Seguiment del curs i negociació amb l’empresa d’alimentació.
 • Escola Inclusiva:
  • Suport als alumnes amb necessitats educatives especials del tipus que sigui i acreditades per l’òrgan corresponen en el que fa referència a les activitats gestionades per l’AFA.
  • Contractació de monitors de suport, d’estudiants d’integració social o similar en pràctiques…
  • Organització d’activitats de captació de recursos, com els Encants (recollida i selecció del material, preparació de la venda i les activitats complementàries, tramesa del material sobrant a organitzacions de caire benèfic…) o la venda de llibres nous per Sant Jordi.
  • Participació i organització d’altres activitats per a la integració.
 • Piscina:
  • Selecció i contractació de les instal·lacions.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
 • Esports:
  • Selecció i contractació de les empreses responsables.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Revisió del material disponible.
  • Coordinació de l’organització dels partits que es fan a l’escola.
  • Organització de jornades esportives.
 • Monitors:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb les Comissions de Piscina, Teatre i Menjador.
 • Música:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable de les activitats.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
  • Col·laboració en l’organització dels concerts amb l’empresa responsable, conjuntament amb la Comissió d’Adults i Participació
 • Teatre:
  • Selecció i contractació del responsable de l’activitat.
  • Seguiment del funcionament de les activitats.
  • Resolució d’incidències.
  • Coordinació amb la Comissió de Monitors.
  • Col·laboració en l’organització de les representacions de final de curs.
 • Escacs:
  • Selecció i contractació de l’empresa responsable de les activitats.
  • Seguiment i resolució d’incidències.
 • Per una escola pública de qualitat:
  • Participar en totes aquelles iniciatives i moviments que es considerin que promouen la defensa per l’escola pública, catalana i de qualitat.
  • Actualment els membres de la comissió participen del moviment AMPAs Unides de Les Corts que integra totes les AFAs de les escoles d’infantil i primària del districte. Aquest moviment té com a objectius:
   • Ser reconeguts com a membre de la comunitat educativa de Les Corts.
   • Mantenir reunions periòdiques amb el districte i el Consorci d’Educació de Barcelona i recollir les demandes de les diverses AFAs.
   • Treballar per intentar mancomunar serveis entre diverses AFAs del barri.
   • Ampliar la participació als Instituts de secundària.
   • Treballar conjuntament amb altres entitats del barri per donar resposta a diferents necessitats detectades, així com augmentar el teixit social al barri.
 • Comissió del bar
  • Encarregar-se del bar els dies dels Encants i durant les jornades que es cregui convenient.
 • Comissió Sostenibilitat i Camí Escolar
  • Gestió del camí escolar juntament amb 3 escoles més del barri
 • Comissió del Casal
  • Comissió mixta i temporal entre menjador i monitor per tal d’organitzar i supervisar la gestió del casal d’estiu.
 • Escola lliure d’assetjament i per una bona convivència
  • Aquesta comissió, en coordinació constant amb la Comissió per una Escola Inclusiva, s’orienta principalment a: donar visibilitat a la problemàtica existent a les escoles en relació a l’assetjament i l’abús; promoure iniciatives i formació en pro d’eradicar aquest conflicte; i sensibilitzar les famílies i dotar-les d’eines per a la prevenció en pro d’eradicar l’assetjament escolar i en pro de la prevenció d’abusos sexuals dins i fora de l’escola.
 • Escola Nova XXI
  • Comissió mixta AFA i escola.
  • Seguiment de la participació de l’escola al projecte Escola Nova XXI. Aliança per un sistema educatiu avançat.