Projecte de Convivència

El projecte de Convivència de l’escola, en el qual participen representants del professorat, monitors i famílies, es un document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa per tal de desenvolupar la capacitat de tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes i per tal de crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable. Aquest document es troba publicat al web de la escola: Projecte Convivència Escola.

Aquest projecte està emmarcat en el projecte de convivència de la Generalitat, que es pot consultar en aquest link: Projecte Convivència GenCat. Aquí es poden trobar diferents informacions d’aquest projecte, com ara la normativa vigent al respecte, els protocols d’actuació en cas de necessitat o continguts específics sobre diversos tipus de conflictes. Els continguts d’aquest web es van actualitzant a mesura que avança el projecte.

Ens agradaria recordar que davant de qualsevol conflicte, el protocol comença amb la informació de conductes inapropiades a la Direcció de l’Escola. En aquest link es troben els diagrames de flux d’actuació segons el tipus de conflicte: Protocols Convivència.

Hem afegit al lateral del web del AFA, just a continuació de les dades de contacte, els 3 enllaços indicats en aquest post, per tal que els podem trobar fàcilment en cas que els vulguem consultar.

Posted in General