Vols formar part del Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions.

Està format per mestres i per representants de les famílies, del personal no docent, i de l’Ajuntament: la directora de l’escola n’és la Presidenta, la secretària de l’Equip Directiu que assisteix amb veu i sense vot n’és la secretària, també hi participa el cap d’estudis i quatre mestres elegits pel Claustre com a representants. Pel que fa a les famílies, hi ha cinc representants, un dels quals és el representant nomenat per la Junta de l’AFA. També hi participa un representant del personal d’Administració i Serveis i un regidor o representant de l’Ajuntament.

Procés electoral

Enguany toca renovar el consell, i és per això que se celebraran eleccions el proper 24 de novembre.

El 5 de novembre podeu consultar el Cens Electoral al taulell d’anuncis a l’interior del centre.
A partir del 2 i fins el dia 15 de novembre podeu presentar les vostres candidatures per a ser escollits com a membres del Consell Escolar.
El 8 de novembre es designarà els membres de la mesa electoral i el dia 10 es constituirà.
Del 8 al 12 de novembre hi haurà un període de reclamació en relació a les dades dels censos electorals publicades.
El cens electoral definitiu es publicarà el 15 de novembre.
Dimecres dia 24 de novembre de 2021, se celebraran eleccions del sector pares i mares.

Renovació de membres

Les persones del Consell Escolar són elegides per a un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys durant el primer trimestre del curs escolar. Les eleccions per a la constitució o la renovació de membres del Consell Escolar, les convoca la directora del centre. Les vacants del Consell Escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Supervisors i vocals
Necessitem pares/mares com a supervisors de les meses electorals. Els voluntaris poseu-vos en contacte amb la Direcció per tal d’omplir l’imprès corresponent i poder constituir la mesa electoral.


Meses electorals
Per a cada sector de la comunitat escolar es constitueix una mesa electoral, presidida per la directora del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, publicar la relació de les persones candidates, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i les reclamacions que s’hi puguin presentar.

Posted in General

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s